Duurzame groei

Allaert Aluminium zet in op zijn medewerkers zodat ze kunnen groeien in hun taken, rollen en functies. Om dit te bereiken wordt gestreefd naar verbetering in de manier van werken, denken en handelen. Dit gebeurt met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).  De hervorming van de organisatie moet ervoor zorgen dat medewerkers sterker samenwerken, verantwoordelijkheden meer opnemen en delen. Op die manier wordt de visie en de strategie van Allaert Aluminium bestendigd en verankerd voor de toekomst.

Praktisch resulteert dat in volgende stappen:

  • Door samen te werken en taken gezamenlijk aan te pakken zakt de werkdruk en worden collega’s ontlast. Door kennis te delen kunnen meerdere medewerkers worden ingezet op bepaalde taken, zodat er efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Dit brengt tijdswinst met zich mee en creëert ruimte voor andere projecten.
  • “the bigger picture” reduceert de complexiteit in de organisatie en wakkert het initiatief aan bij medewerkers om andere taken op zich te nemen. Zo vergroot het inzicht in de organisatie, de eigen taken, capaciteiten en die van collega’s.
  • Herverdeling van verantwoordelijkheden zorgt voor meer autonomie. Eigen kennis en ervaring kunnen zo beter worden ingezet. De mogelijkheden op verdere ontplooiing en doorgroei binnen de organisatie nemen toe.
  • Meer inspraak leidt tot grotere betrokkenheid.
  • Een gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot grotere impact van beslissingen en verlicht het werk voor iedereen.
  • De grotere mate van job ownership verbetert de werksfeer.
  • Werken met zelforganiserende teams stimuleert de groepswerking en vermindert de druk op leidinggevenden.